Lavanya Prabhu
  • Dentist
No. 6, Vadivelan Nagar, Velacheri, Opp. Velacheri Railway Station, Chennai, Chennai, Tamil Nādu.
Consultations

Dr Prabhu Dental Studio

No. 6, Vadivelan Nagar, Velacheri, Opp. Velacheri Railway Station, Chennai, Chennai, Tamil Nādu.