Prabha Karthik
  • Otolaryngologist
N0.19,Kb Dhasan Road, (Opp To Vidya Ent Hospital), Chennai, Chennai, Tamil Nādu.
Consultations

Girishwari Hospital

N0.19,Kb Dhasan Road, (Opp To Vidya Ent Hospital), Chennai, Chennai, Tamil Nādu.