Vijayakumar Ramnathan
  • Nephrologist
Billroth Hospital(Chennai Kaliappa Hospital), 52, 2Nd Main Road, R.A. Puram, Chennai, Chennai, Tamil Nādu.
Consultations

Dr Vijayakumar'S Clinic

Billroth Hospital(Chennai Kaliappa Hospital), 52, 2Nd Main Road, R.A. Puram, Chennai, Chennai, Tamil Nādu.